JAPONIA

STEAG

NUME

DATA NAȘTERII

Shuma FUKUDA

16.10.2003

Kai Takeshi INOUE

21.12.2006

Koyo JO

24.01.2004

Nagito KANO

26.06.2003

Koshin KANO

11.10.2004

Yusuke KITANAKA

07.11.2003

Yuki MORIYA

12.04.2005

Daichi OGIHARA

17.03.2003

Sota SASAKI

15.11.2005

Ayumu SATO

01.11.2003

Haruto TAKEUCHI

28.02.2003

Enishi URA

20.01.2005

Kotaro YASUDA

05.01.2005

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp